Σάββατο, 25 Ιουνίου, 2022

KINAΛ: Προστασία όλων των διανομέων – μεταφορέων που απασχολούνται στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Ερώτηση Βουλευτών Κινήματος Αλλαγής, Γιώργου Μουλκιώτη, Χρήστου Γκόκα

Με ερώτηση στα Υπουργεία Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και Υποδομών & Μεταφορών, οι Βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής, Γιώργος Μουλκιώτης και Χρήστος Γκόκας, επισημαίνουν την ανάγκη προστασίας όλων των διανομέων – μεταφορέων που απασχολούνται στις ψηφιακές πλατφόρμες.
Στην ερώτηση τονίζεται ότι «η λειτουργία και ανάπτυξη των ψηφιακών πλατφορμών αναδεικνύει τις προκλήσεις, τα προβλήματα και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και τα οποία σχετίζονται με τις συνθήκες ασφάλειας και υγείας κατά τον χρόνο παροχής των υπηρεσιών, καθώς τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας απουσιάζουν».
Υπογραμμίζεται επίσης, ότι η προσθήκη των ποδηλάτων και των πατινιών ως μέσα μετακίνησης των διανομέων – μεταφορέων θέτει πρόσθετες προκλήσεις για την προστασία της υγείας και της ασφάλειάς των εργαζομένων κατά την χρονική περίοδο της μεταφοράς και διανομής προϊόντων και αντικειμένων.

Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

«Η ψηφιοποίηση της οικονομίας και οι ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στις σύγχρονη κοινωνία – που εντατικοποιήθηκαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού – έχουν οδηγήσει σε μεγάλη ανάπτυξη των ψηφιακών πλατφορμών σε διάφορους κλάδους της οικονομίας και κυρίως στον τομέα της εστίασης και της διανομής φαγητού και ποτού. Επιπλέον, λόγω και της κλιματικής αλλαγής και της ανάγκης προστασίας του περιβάλλοντος, διευρύνθηκαν και τα μέσα μετακίνησης, με τα ποδήλατα και τα πατίνια να χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο ως οχήματα για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.
Ωστόσο, η λειτουργία και ανάπτυξη αυτών των επιχειρήσεων αναδεικνύει τις προκλήσεις, τα προβλήματα και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και τα οποία σχετίζονται με τις συνθήκες ασφάλειας και υγείας κατά τον χρόνο παροχής των υπηρεσιών, καθώς τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας απουσιάζουν.
Σύμφωνα με τις διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια κατά τη διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων που προβλέπεται στο άρθρο 56 του ν. 4611/2019, «όταν, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999), ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής του εργοδότη, για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων, ο εργοδότης λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε τα οχήματα να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα και συντηρημένα προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία τους» και «ο εργοδότης εφοδιάζει με τον κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας τους εργαζόμενους που χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα, ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής δικής του ή των εργαζομένων κατά την εκτέλεση της εργασίας τους για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων» με «τα προβλεπόμενα στο παρόν μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγονται την οικονομική επιβάρυνση των εργαζομένων αλλά επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον εργοδότη».
Συμπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις για την ασφάλεια και την υγεία παροχών υπηρεσιών που προβλέπεται στο άρθρο 71 του ν. 4808/2021, «οι ψηφιακές πλατφόρμες έχουν έναντι των παρόχων υπηρεσιών, που είναι φυσικά πρόσωπα και συνδέονται μαζί τους με συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου, τις ίδιες υποχρεώσεις πρόνοιας, υγιεινής και ασφάλειας που θα είχαν έναντι αυτών, αν συνδέονταν μαζί τους με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, της σχετικής νομοθεσίας εφαρμοζομένης αναλογικώς», ενώ «το άρθρο 56 του ν. 4611/2019 (Α’ 75) εφαρμόζεται αναλογικά και στους παρόχους υπηρεσιών που είναι φυσικά πρόσωπα και συνδέονται με ψηφιακές πλατφόρμες με συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου για τη διανομή ή μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων».
Επειδή στην περίπτωση διανομέων – μεταφορέων, η προσθήκη των ποδηλάτων και των πατινιών ως μέσα μετακίνησης για την παροχή των υπηρεσιών αναδεικνύουν ένα νομοθετικό κενό που φαίνεται να υπάρχει ως προς την προστασία της υγείας και της ασφάλειάς τους κατά την χρονική περίοδο της μεταφοράς και διανομής προϊόντων και αντικειμένων και
επειδή η Κυβέρνηση οφείλει να μεριμνήσει για τη διασφάλιση ολοκληρωμένων μέτρων προστασίας και ασφάλειας όλων των εργαζομένων με επαρκούς ελέγχους από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς ασφάλειας και υγείας,

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:
1. Οι διατάξεις των άρθρων 56 του ν. 4611/2019 και 71 του ν. 4808/2021 καλύπτουν και την περίπτωση των διανομέων – μεταφορέων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με ποδήλατα και πατίνια καθώς και κάθε άλλο μέσον μετακίνησης που δεν ανήκει στις περιπτώσεις του άρθρου 2 του ΚΟΚ;
2. Εάν όχι, πώς αποδέχεται η Κυβέρνηση τη συνέχιση της μη κάλυψης των εργαζομένων αυτών; Με ποιον τρόπο θα υπάρξει κάλυψή τους καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια μεταφοράς και διανομής προϊόντων και αντικειμένων;
3. Σε πόσος ελέγχους έχουν προχωρήσει κατά τη τελευταία διετία τα αρμόδια όργανα ελέγχου ασφάλειας και υγείας (Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και οι Ειδικοί Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία) και πόσες παραβιάσεις έχουν καταγραφεί αναφορικά με παραβιάσεις των εργοδοτών για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, ώστε τα οχήματα (μοτοσυκλέτες – μοτοποδήλατα, ποδήλατα και πατίνια) να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα και συντηρημένα προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων; Ποια είναι τα αποτελέσματα των ελέγχων;»

Σχετικά άρθρα

1,558ΥποστηρικτέςΚάντε Like
18ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
- Advertisement -

ΔΗΜΟΦΙΛΗ