Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου, 2022

ΚΙΝΑΛ: Θέσπιση Κάρτας Αγροτικής Ενέργειας και οικονομική αποζημίωση λόγω αυξημένου κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο: «Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
Θέμα: «Θέσπιση Κάρτας Αγροτικής Ενέργειας και οικονομική αποζημίωση λόγω αυξημένου κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας»

Αιτιολογική Έκθεση
1. Τα τελευταία έτη, μετά και την κατάργηση της μειωμένης φορολογίας στο πετρέλαιο και τη μεγάλη αύξηση των τιμών πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, έχει σημειωθεί σοβαρή επιβάρυνση της παραγωγής των αγροτικών προϊόντων. Είναι δε αλήθεια ότι η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων έχει μειωθεί σε σχέση με τα προϊόντα άλλων χωρών της Ε.Ε που έχουν καθιερώσει τη χρήση αγροτικού πετρελαίου ή άλλων μορφών ενέργειας. Είναι, επομένως, επιτακτική η ανάγκη λήψης γενναίων μέτρων για την έμπρακτη υποστήριξη της αγροτικής παραγωγής και των εξαγωγών, καθώς και των ασχολούμενων με τη γεωργία και τη κτηνοτροφία, ιδίως στις τρέχουσες έκτακτες και απρόβλεπτες συνθήκες της πανδημίας.
Με το πρώτο άρθρο της παρούσας τροπολογίας προτείνεται η καθιέρωση από 01.01.2022, «Κάρτας Αγροτικής Ενέργειας» που θα περιλαμβάνει τη διάθεση αγροτικού πετρελαίου ή φυσικού αερίου ή και ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση, η προμήθεια του αγροτικού πετρελαίου ή φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας θα γίνεται με την ειδική κάρτα που θα χορηγείται στους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους, με αντικειμενικά κριτήρια και ειδικότερα την έκταση και το είδος της καλλιέργειας καθώς και τον αριθμό των ζώων που δηλώνονται κάθε χρόνο στο ΟΣΔΕ.
Με το πρώτο προτεινόμενο άρθρο της παρούσας τροπολογίας προτείνεται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία θα καθορίζονται οι δικαιούχοι και οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της Κάρτας Αγροτικής Ενέργειας και τη δημιουργία ενιαίου ηλεκτρονικού μητρώου.

2. Η ραγδαία αύξηση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος, ιδίως το β΄ εξάμηνο του 2021 και οι δυσοίωνες προβλέψεις για την πορεία των διακυμάνσεων του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, έχουν προκαλέσει πολύ σοβαρά προβλήματα στην αγροτική παραγωγή. Η μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών και κτηνοτρόφων αδυνατούν σήμερα να ανταποκριθούν στις υπέρογκες αυξήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος, με αποτέλεσμα να πλήττεται σε καθοριστικό βαθμό τόσο η ατομική όσο και η συνολική αγροτική παραγωγή σε μια σειρά κρίσιμων για την ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας προϊόντων.
Με το δεύτερο άρθρο προτείνεται η μερική έστω αντιμετώπιση της τρέχουσας δυσμενούς κατάστασης, με την πρόβλεψη καταβολής οικονομικής αποζημίωσης έναντι των υπέρογκων και απρόβλεπτων αυξήσεων των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος για την άρδευση κλπ που παρατηρήθηκε κατά το β’ εξάμηνο του 2021. Ειδικότερα, προβλέπεται η «συμμετοχή» του Κράτους, σε ποσοστό έως και 30% των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας του β΄ εξαμήνου 2021, όπου εντοπίζεται ο «πυρήνας» του προβλήματος. Η χορήγηση της αποζημίωσης προτείνεται να γίνει στη βάση αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων και με τη χρήση ειδικού ηλεκτρονικού συστήματος.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο: «Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» προστίθενται νέα άρθρα, ως εξής:
«Άρθρο ….
Κάρτα Αγροτικής Ενέργειας
1.Καθιερώνεται από 1ης Ιανουαρίου 2022 Κάρτα Αγροτικής Ενέργειας, στην οποία θα ενσωματώνεται η ποσότητα πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας που δικαιούται ο κάτοχος. Δικαιούχοι στην κάρτα είναι οι αγρότες (γεωργοί, κτηνοτρόφοι κλπ.) και οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις που είναι καταχωρημένες στο μητρώο αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Το ύψος ενίσχυσης προσδιορίζεται με βάση τα στοιχεία καλλιέργειας και εκτροφής ζώων που δηλώνται κάθε χρόνο στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχων (ΟΣΔΕ) και υποβάλονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου και δημιουργείται ηλεκτρονικό μητρώο των δικαιούχων.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται οι δικαιούχοι και οι όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση της Κάρτας Αγροτικής Ενέργειας και τη δημιουργία του ενιαίου ηλεκτρονικού μητρώου καθώς και του τρόπου προμήθειας του.
Άρθρο ….
Οικονομική αποζημίωση λόγω υψηλού κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας
1. Εντός του πρώτου τριμήνου του 2022 καταβάλλεται σε παραγωγούς, ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ οικονομική αποζημίωση για την αντιστάθμιση του υψηλού κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτό διαμορφώθηκε και αποτυπώθηκε στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας του δεύτερου εξαμήνου του 2021. Η οικονομική αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 30% του καθαρού κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας.


2. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος υπολογισμού του ποσού καθώς και το ηλεκτρονικό σύστημα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
Οι προτείνοντες βουλευτές

Απόστολος Πάνας

Μιχάλης Κατρίνης

Βασίλειος Κεγκέρογλου

Χρήστος Γκόκας

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

Ευαγγελία Λιακούλη

Αντωνία (Τόνια) Αντωνίου

Γεώργιος Αρβανιτίδης

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Γεώργιος Μουλκιώτης

Μπουρχάν Μπαράν

Δημήτριος Μπιάγκης

Ανδρέας Πουλάς

Γεώργιος Φραγγίδης

Σχετικά άρθρα

1,558ΥποστηρικτέςΚάντε Like
18ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
- Advertisement -

ΔΗΜΟΦΙΛΗ